Vergalle NV, Oudenaarde

Het is 2010 als Vergalle NV, een KMO die actief is in de metaalverwerking, start met een omvangrijke kwaliteitsupgrade van haar machinepark. Jerry Ryckaert, de drijvende kracht achter deze operatie en vandaag verantwoordelijk voor het machinepark op de site van Vergalle in Oudenaarde, legt uit hoe één en ander in zijn werk gegaan is en welke de rol van VDP Industries is in het verhaal…

De bedrijfsactiviteiten van Vergalle NV bestaan uit het snijden van metaalbobijnen in stroken en het snijden van metalen platen. Daarnaast beschikt het bedrijf over een aantal speciale metaalscharen waarmee specifieke bewerkingen kunnen worden uitgevoerd. Vergalle richt zich niet zozeer op massaproductie, maar eerder op de iets kleinere opdrachten waar meer specialisatie voor nodig is. Het bedrijf produceert onder meer winkelrekken, kabelgoten en materialen voor producenten van witgoed. Het klantenbestand situeert zich voornamelijk in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Productiestilstanden

In de periode voor 2010 – het merendeel van de machines was toen ongeveer tien jaar oud – ontstonden er steeds meer productiestilstanden als gevolg van allerlei defecten. Men besefte dat het tijd was om in te grijpen, en om dat concreet in te vullen werd Jerry Ryckaert in dienst genomen. “We zijn gestart met een kritische analyse van al onze leveranciers. Een aantal daarvan bleek niet in staat om de kwaliteitsupgrade die we voor ogen hadden correct in te vullen, en dus hebben we die samenwerkingen moeten beëindigen. Het is in die periode dat de samenwerking met VDP Industries gestart is. Het bleek dat hun visie prima aansluit bij onze ideeën, en dat ze gewend waren om te werken aan hoge kwaliteitstandaarden”, verduidelijkt Jerry Ryckaert.

Motoren gered

“Uit de eerste metingen die VDP bij ons uitvoerde, bleek dat twee van onze motoren zich in een kritische fase bevonden. Met de hulp van VDP zijn we gelukkig in staat geweest om deze motoren te redden, en daar hebben we meteen al een flinke som mee bespaard. Niet alleen omdat we anders verplicht zouden zijn geweest om twee nieuwe motoren aan te schaffen, maar ook omdat de lijn waar de motor in draait dagelijks 300 à 400 ton staal verwerkt. Als die lijn was stilgevallen, hadden we een groot probleem gehad.”

Externe collega’s

“Wat onze leveranciers betreft, kiezen we voor lange termijn samenwerkingen met mensen die kennis van zaken hebben en die we kunnen vertrouwen. En dat is precies waar VDP voor staat. We beschouwen de mensen van VDP als een soort “externe collega’s”, die dankzij hun expertise voor een belangrijke meerwaarde zorgen binnen ons bedrijf

Een ander pluspunt van VDP is dat de communicatie soepel en transparant verloopt en dat de service uitstekend is. Problemen aan onze machines – van welke aard of oorzaak ook – worden snel en professioneel opgelost. Als er iets voorvalt, staat er binnen de korste keren een klein leger voor de deur.

Het is niet eenvoudig om precies te berekenen hoeveel we bespaard hebben op het vlak van machinedefecten en productiestilstanden sinds we samenwerken met VDP Industries, maar het is wel zeker dat het over grote bedragen gaat. Natuurlijk werkt VDP niet gratis, maar de kosten blijven in verhouding beperkt”, vertelt Jerry Ryckaert.

PM Solutions

Vergalle werkt ook samen met PM Solutions, een zusterbedrijf van VDP Industries dat instaat voor predictief onderhoud. Elke twee à drie maanden gaan de specialisten van PM Solutions langs bij Vergalle om trillingsanalyses uit te voeren. “PM Solutions houdt dezelfde hoge kwaliteitsstandaarden aan als VDP Industries. Dankzij de gecombineerde samenwerking met VDP Industries en PM Solutions ontstaat er veel onderlinge feedback, die we als een belangrijke meerwaarde ervaren”, vervolledigt Jerry Ryckaert.

Toekomstplannen

In samenwerking met VDP Industries en PM Solutions is Vergalle NV erin geslaagd om de knelpunten in hun productie apparaat volledig weg te werken. Om die reden willen ze geleidelijk aan overschakelen op een meer preventieve aanpak. Daarom start VDP binnenkort met het uitvoeren van thermografische metingen bij Vergalle en zullen er ook ultrasone metingen worden uitgevoerd om persluchtlekken te detecteren.
Een ander aandachtspunt betreft de uitlijning van de machines. Die is vandaag al heel behoorlijk, maar Vergalle wil dit naar een nog hoger kwaliteitsniveau brengen. VDP zal zijn expertise aanwenden om daar aan mee te helpen.

“Nu we onze kwaliteitsnormen naar een hoger niveau hebben weten te tillen, is het aantal overuren sterk gedaald, evenals de productiestilstanden. Een logisch gevolg daarvan is dat we de productie flink hebben kunnen opdrijven. In de nabije toekomst willen we proberen om de kwaliteit nog verder aan te scherpen, en gaan we daarnaast voluit mikken op groei en innovatie”, concludeert Jerry Ryckaert.

Misschien kan dit u ook interesseren

Start typing and press Enter to search